Nyheter| Genomförandet av den nationella minoritetspolitiken stärks med 2,6 miljoner kronor

INRIKES| I ett pressmeddelande skriver regeringen att man stärker arbetet för de nationella minoriteterna genom att fördela 2,6 miljoner kronor extra till Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län, som har ett uppdrag att samordna genomförandet av den nationella minoritetspolitiken.

Av tillskottet kommer 2,1 miljoner fördelas till organisationer som företräder Sveriges nationella minoriteter. Syftet är att stärka möjligheterna till samråd i enlighet med den stärkta minoritetslagstiftningen. Övriga medel syftar bland annat till att öka kunskapen om antiziganism och nationella minoriteters rättigheter.

Fakta

Samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar har status som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom ett urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu