Nyheter| Halmstads kommun startar arbete för att stärka de nationella minoriteterna

INRIKES| Nu startar Halmstads kommun ett arbete för att stärka de nationella minoriteterna – judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. I ett pressmeddelande berättar de att vid ett öppet möte i Rådhuset den 21 oktober är förhoppningen att kunna få en första inblick i de behov som finns.

Halmstads kommun har inte haft något samordnat arbete för de nationella minoriteterna förut men nu när kommunfullmäktige pekat ut att Halmstad ska vara den inkluderande kommunen så har arbetet fått en högre prioritet, berättar tillväxtstrateg Karin Back, som har uppgiften att samordna arbetet.

Lagstiftningen för nationella minoriteters rättigheter och minoritetsspråk har dessutom skärpts i år, vilket ökat kraven på alla kommuner att bedriva ett samordnat arbete.

Det som hittills gjorts är spridda insatser på flera olika förvaltningar med inriktning på framförallt rätten till språk och kultur.

Insatser inom tre utpekade områden
När kommunen nu tar ett helhetsgrepp för att utveckla arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk är det främst inom tre områden som arbetet ska göras. Dessa pekas också tydligt ut i lagen.

  • Rätt till information.
  • Rätt till språk och kultur.
  • Rätt till inflytande och delaktighet.

Mål för arbetet med de tre områdena ska nu sättas.

Öppet möte för alla intresserade
Arbetet ska ske i samråd med grupperna och därför bjuder vi in till ett möte som är öppet för alla intresserade, berättar Karin Back.

För att komma krävs inga förkunskaper, bara en vilja att dela med sig av sina tankar och önskemål, och helst också en lust att delta i det arbete som ska ta fart efter mötet.

Det är ett förutsättningslöst möte. Vi som är där får gemensamt komma överens om vad som blir nästa steg, säger hon.

Information om mötet
Dag: Måndagen den 21 oktober 
Tid: Klockan 18.00–20.00
Plats: Rådhuset Halmstad

För mer information, kontakta:
Karin Back, tillväxtstrateg social hållbarhet, 076-697 03 84, karin.back@halmstad.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu