Nyheter| Ian Hancock hedrad av Storbritanniens drottning Elizabeth II

Foto Linda Lundqvist

Drottning Elizabeth II gav Ian Hancock titeln Officer of the British Empire för sitt arbete med att studerar romsk kultur och dess folk, det folk som många felaktigt kallar zigenare.

Hancock säger att han började sin akademiska karriär med att studera kreolska språk, men att han skiftade till att studera de romska språken när han utbildades på UT.

Romer är det rätta ordet för en befolkning som är felaktigt kända som zigenare”, säger Hancock.

Hancock, som är rom, säger att hans elever missförstod vad ”zigenare” var först.

Flera av eleverna trodde de var barfota och hade pärlor och örhängen och långa klänningar”, säger Hancock.
När eleverna förstod på att det var en allvarlig kurs som skulle titta på romer seriöst, förlorade jag ett antal studenter, säger Hancock.

En del av det de missförstod, säger han, kom från de många negativa stereotyperna om det romska folket. Romer är ofta tänkta att existera på samhällets utkanter och förknippas med förtrollande och att de stjäl barn, säger Hancock.

Även några av hans kollegor missförstod ursprungligen hans ansträngningar att studera romska folket som en officiell, distinkt kultur.

Om vi ​​som befolkning inte tar oss på allvar, så kan problemen som vi står inför inte tas på allvar, säger Hancock.

Under sin mer än 30 år vid UT, skapade och upprätthöll Hancock ett arkiv av dokument och annat material som relaterade till romsk kultur. Nu när han är pensionerad säger han att samlingen kan gå till en romsk organisation, eftersom ingen på UT ägnar sig åt romani-studier.

Nu när jag har gått i pension, erbjuds det inga romani-studier av universitetet, och det finns egentligen ingen praktisk anledning att behålla samlingen där, säger Hancock.

Det finns över 1 miljon romer i USA och mer än 12 miljoner världen över – något som han säger att de flesta inte vet.

Hancocks arbete vid UT kan ha varit undervärderat under hans tjänstgöring, baserat på ett pressmeddelande från universitetet . Men när Hancock blev en Officer of the Order of the British Empirer, kände sig först tveksam till att acceptera äran, men kände sig samtidigt ett uppskattande.

Det var underbart när Prince Charles fäste medaljen på min kostym, säger Hancock. Jag hade en viss tvekan, för det första är det brittiska riket en anakronism och det betyder kolonialism … men jag tänkte varför inte?

Originalartikeln från Texas standard

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu