Nyheter| Kulturrådet ger stöd fem kulturtidskrifter

pixabay

INRIKES| Drabbrikan, Essä, Kontext, Pralin Magasin och Yidishland är fem nya kulturtidskrifter som får stöd av Kulturrådet. Sammanlagt får 84 tidskrifter 23,1 miljoner kronor meddelar Kulturrådet på sin hemsida.

Två av de fem nya kulturtidskrifterna fokuserar på nationella minoriteter. Drabbrikan, som betyder tidning på svensk romani, är en nättidskrift som lyfter fram romsk historia och språk. Yidishland är en svensk litteraturtidskrift som publicerar skönlitteratur på jiddisch.

Essä har kommit ut med fyra nummer sedan förra året. Redan första året blev den nominerad till årets kulturtidskrift. Varje nummer utgår från en källtext som kommenteras i essäform.

Kontext är en bred nättidskrift med fokus på kulturdebatt, politik och samhällsanalys. Pralin Magasin en nystartad litteraturtidskrift. Även den publicerad digitalt på nätet. Sammanlagt är 14 av de 84 tidskrifterna som får stöd nätbaserade.

Stödet till kulturtidskrifterna är något högre i år. Förra året fördelades 22,7 miljoner kronor. Trycket på bidraget är stort. 106 tidskrifter sökte sammanlagt 41 miljoner kronor.

Kulturtidskrifterna fyller fortsatt en viktig roll inom sina områden och för kultur- och samhällsdebatten i Sverige. De har stor betydelse som samlande noder inom respektive konstområde och även ur ett regionalt perspektiv, säger Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet. Tidskrifterna ger utrymme för kritisk analys och är i många fall en plats där nya röster får utrymme, avslutas meddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu