Nyheter| Regeringen, public service och minoriteter

INRIKES| Under en presskonferens i måndags presenterade kulturminister Amanda Lind (MP) hur regeringen vill att public service ska se ut de kommande fem åren.

Propositionen kom med flera nyheter, de flesta hade redan tidigare presenterats i en debattartikel i DN. Det övergripande målet har till syfte att modernisera regerverket som styr hur public service utövar sin verksamhet.

Amanda Lind anser att det är en styrka att vi i Sverige har en kombination av ett starkt, oberoende public service och en mångfald av livskraftiga kommersiella medier.

Regeringen kommer fortsätta sin satsning med att motverka de vita fläckar som finns i landet. Dessa vita fläckar är sådana platser där det inte finns mediebevakning i dagsläget. Man ger SR och SVT i uppdrag att bevaka de vita fläckarna. Amanda Lind menar att de vita fläckarna är ett demokratiskt problem och måste åtgärdas.

En bra nyhet är att regeringen lägger till jiddisch som ett av de språk som SVT och SR ska satsa på tillsammans med de övriga nationella minoritetsspråken. Det ska också till en satsning på minoritetsspråk generellt men även på teckenspråk är tänkt att öka under mandatperioden.

Källa Mediavärlden och Regeringskansliet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu