Nyheter| Demokrati, nationella minoriteter och mänskliga rättigheter i statens budget

pixabay

Demokrati och mänskliga rättigheter är en del av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget. Andra områden kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter är: nationella minoriteter, politiken mot diskriminering och rasism samt samepolitik.

6:1Allmänna val och demokrati
6:5Valmyndigheten
6:5Stöd till politiska partier
6:6Institutet för mänskliga rättigheter

Nationella minoriteter i statens budget

Område Nationella minoriteter är en del av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget.

7:1Åtgärder för nationella minoriteter
7:2Åtgärder för den nationella monoriteten romer

Politiken mot diskriminering och rasism i statens budget

Område Diskriminering är en del av utgiftsområde 13 – Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering – i statens budget.

2:1Diskrimineringsombudsmannen
2:2Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Samepolitik i statens budget

Område Samepolitik är en del av utgiftsområde 1 – Rikets styrelse – i statens budget.

3:1Sametinget

Budgetpropositionen 2021, hela dokumentet

https://www.regeringen.se/4a6ec6/contentassets/bc0f4b1a4ce844f2aa59949d09c93f29/hela-bp21-som-pdf.pdf

Läs mer om budgeten HÄR


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett institut för mänskliga rättigheter föreslås inrättas

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter. Denna reform ska föregås av en bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet. I tider när de mänskliga rättigheter allt oftare ifrågasätts är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige har åtagit sig både internationellt och nationellt att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter. För att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Institutet för mänskliga rättigheter kommer att vara en viktig del i den strukturen.

Regeringens förslag innebär att Sverige får ett institut med uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Institutet ska utifrån författningsreglerade uppgifter undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs i Sverige. En bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet ska föregå reformen.

Förslaget innebär att 25 miljoner avsätts 2021 för inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter. Därefter beräknar regeringen att 50 miljoner kronor årligen avsätts till institutet.

Institutet föreslås inrättas under 2021.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu