Nyheter| Regeringen samtalar med mediebranschen och polisen om hot och hat mot journalister

pixabay

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg håller i dag ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister, meddelas i ett pressmeddelande. På plats är aktörer från mediebranschen och Polismyndigheten.

Amanda Lind och Mikael Damberg har bjudit in till samtal för att lyssna in mediebranschens synpunkter på regeringens arbete för att motverka hot och hat mot journalister. Polismyndigheten kommer att informera om myndighetens arbete och svara på frågor från mediebranschen. Under mötet kommer särskilt frågan om journalisters straffrättsliga skydd att diskuteras.

Att journalister fritt och utan risk för hot kan rapportera om alla ämnen är en förutsättning för vår demokrati. Dagens möte är en viktig del i arbetet att skydda journalister och stå upp för deras demokratiska uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vi behöver ett starkt straffrättsligt skydd mot den här typen av brottslighet. Idag finns möjligheter att döma de som på olika sätt hotar journalister, och under senare år har det vidtagits ett antal lagstiftningsåtgärder som sammantaget innebär ett bättre skydd för denna yrkesgrupp. I Regeringskansliet bereds också direktiv till en kommande utredning som ska se över det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner, däribland journalister, säger inrikesminister Mikael Damberg som avslutning i pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu