Demokrati

Demokrati| Regeringens satsning på demokrati förstärks

Det råder en oroande utveckling i världen där det demokratiska utrymmet krymper och rättsstaten undergrävs samtidigt som de mänskliga rättigheterna allt oftare ifrågasätts. Det civila samhällets aktörer får svårare att verka, inte minst människorättsförsvarare. Även […]

nyheter

Nyheter| Regeringen samtalar med mediebranschen och polisen om hot och hat mot journalister

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg håller i dag ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister, meddelas i ett pressmeddelande. På plats är aktörer från mediebranschen och Polismyndigheten. Amanda Lind och […]