Daphne Caruana Galizias journalistpris – Inbjudan att skicka in tävlingsbidrag

Priset belönar varje år utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden @AFP/STRINGER

Den tredje maj lanserade Europaparlamentet officiellt inbjudan till journalister att skicka in sina reportage för att tävla om Daphne Caruana Galizias journalistpris.

  • Årligt pris till utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden
  • Vinnaren utses av en oberoende jury som består av företrädare för pressen och civilsamhället
  • Prissumman är 20 000 euro
  • Prisceremonin hålls i mitten av oktober runt årsdagen av mordet på Daphne Caruana Galizia

Priset belönar varje år utomordentlig journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden och principer, det vill säga mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

EU-parlamentet inrättar Daphne Cuarana Galizias journalistpris

Parlamentets talman Roberta Metsola sade: ”Europaparlamentets budskap är tydligt: Europa står på samma sida som de som söker sanningen. Daphnes penna tystades för att hon avslöjade sanningen, och vi får aldrig tillåta att journalister blir måltavlor eller offer. Med detta pris kommer Europaparlamentet att fortsätta att försvara yttrandefriheten, mediernas mångfald och kvalitetsjournalistik samt bidra till att överföra dessa värden till kommande generationer.”

Priset är öppet för yrkesverksamma journalister och professionella journalistteam oavsett nationalitet. De kan skicka in grävande journalistiska reportage som har publicerats eller sänts via mediebolag baserade i något av EU:s 27 medlemsländer. Syftet med priset är att stödja och belysa den professionella journalistikens betydelse för att skydda frihet och jämlikhet.

Vinnaren kommer att utses av en oberoende jury med företrädare för press och civilsamhälle från de 27 EU-länderna samt representanter för de stora europeiska journalistförbunden. Prisceremonin hålls varje år i anslutning till den 16 oktober, det datum Daphne Caruana Galizia mördades.

Prissumman på 20 000 euro visar på Europaparlamentets starka stöd för grävande journalistik och betydelsen av fri press. Under de senaste åren har parlamentet varnat för försök både inom och utanför EU att undergräva mediepluralismen. Ledamöterna har fördömt angreppen på journalister, särskilt från politiker, och uppmanat EU-kommissionen att lägga framlagstiftning för att förhindra missbruk av rättsprocesser. Den 27 april tillkännagavs ett förslag för att ta itu med illvilliga rättsprocesser mot journalister och aktivister, avslutas pressmeddelandet.

Journalister kan skicka in sitt/sina reportage via webbplatsen https://daphnejournalismprize.eu/ senast den 31 juli 2022, klockan 12.00.


Vem var Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia var förutom en maltesisk journalist även antikorruptionsaktivist och gjorde grävande reportage om korruption, penningtvätt, organiserad brottslighet, försäljning av medborgarskap och den maltesiska regeringens kopplingar till Panamadokumenten. Efter att ha utsatts för trakasserier och hot mördades hon i en bilbombsattack den 16 oktober 2017. Protesterna mot hur myndigheterna hanterade mordutredningen ledde slutligen till att premiärminister Joseph Muscat avgick. Europaparlamentets ledamöter ställde sig också kritiska till brister i utredningen och uppmanade i december 2019 EU-kommissionen att agera.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS