Nyheter| Slovakien stigmatiserar romer ytterligare under coronapandemin

Den 8 april, på den internationella romadagen, gick Amnesty International ut med en påminnelse i ett pressmeddelande om att alla insatser som tas för att begränsa smittan måste följa människorättsprinciper och inte får resultera i att utsatta grupper, som romer, stigmatiseras ytterligare.

Den 3 april startade myndigheterna i Slovakien en omfattande satsning för att testa personer i 33 romska bosättningar för Covid-19, med hjälp av militären.

Amnesty International förstår att regeringar har stora utmaningar i att skydda folkhälsan under Coronapandemin. Men vi är mycket oroade över att storskalig testning i romska bosättningar genomförs utan att romer har givits nödvändiga förutsättningar för att skydda sig mot smittan. Det riskerar att öka den stigmatisering och de fördomar romer redan utsätts för i Slovakien.

Ett stort problem i romska informella bosättningar i Slovakien är att rent vatten och sanitet saknas. Enligt studier från 2013 saknade nästan var fjärde bosättning tillgång till vatten och inga nämnvärda satsningar har gjorts sedan dess för att förbättra situationen. Inte heller nu, under pandemin.

Coronakrisen illustrerar tydligt hur svårt det är för romer i informella bosättningar i Slovakien att skydda sig och följa myndigheternas folkhälsorekommendationer. Amnesty International vädjar om att den slovakiska regeringen tar omedelbara steg för att garantera tillgång till rent vatten i informella bosättningar, vilket är nödvändigt för att begränsa smittspridningen. När hushåll inte har möjlighet att betala för vatten måste de få tillgång kostnadsfritt. Alla människor måste ges faktiska möjligheter att följa rekommendationerna om personlig hygien.

Amnesty International noterar också att Slovakien använder sig av militären för att utföra covid-19-testningen i romska bosättningar. Organisationen påminner om att när militären utför civila uppgifter som dessa måste de alltid stå under civilt befäl och kunna hållas ansvariga under internationella standards, avslutades pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu