Nyheter/språket| Språkseminarium – Romani i fokus 2019

INRIKES| Malmö Ungdomscentral ska den 5 november 2019 uppmärksamma ”Världsdagen för romska språk”, World Day of Romani Language. Detta blir det tredje året i rad som man anordnar ett språkseminarium där man främjar olika romska varieteter och dialekter. 

2017 bjöds en romsk professor i psykolingvistik in, Hristo Kyuchukov från Berlin, han föreläste de romska språkens historia. Det året uppmärksammades även romskt språk i musiken, hur modersmålslärarna arbetar och hur Malmö Ungdomscentralen främjar olika varieteter. 

2018 gavs det möjlighet till romska och icke-romska organisationer att berätta hur de arbetar med romani chib. Syftet var att lära av varandra. Detta gjordes bland annat med en mycket uppskattat workshop. Romska ungdomar från Malmö Ungdomscentralen presenterade sitt arbete med språket. 

Temat i år är: SPRÅKET- EN DEL AV VÅR IDENTITET.  

Temat kommer att finnas med som en röd tråd från början till slut. I varje föreläsning, berättelse, workshop, film kommer detta att tas upp – hur är språket viktig del av en människans identitet, vad händer med identiteten om man tappar sitt språk och hur man förstärker sin identitet med hjälp av språket. 

Det kommer pratas och föreläsas om den nya språklagen och vad den betyder i praktiken. Romska språkkunniga föreläsare kommer att berätta om vilka influenser från andra språk som finns i respektive dialekt och vad dessa består av. Det kommer visas korta avsnitt ur filmen ”12 frågor och svar om romer”. Avslutningen kommer bli en överrasknings-workshop. Romska ungdomar kommer även denna gång att berätta om de nya projekt som finns. 

Målgruppen för dagen är romer och icke-romer.

Romer kan på detta sätt få insyn i andras dialekter och kunna jämföra likheter och olikheter. Detta är också en möjlighet för icke-romer att få kunskaper om romani chib, samt visa hur mycket romer värnar sin specifika dialekt.

Malmö Ungdomscentralens ordförande, Mirsad Sahiti, är projektledare för seminariet. Mirsad är en person som brinner för romani och arbetar som forskare, kursinstruktör, översättare.

Han har haft språkprojekt med ungdomar där ungdomarna arbetade med sin egen dialekt i ett större sammanhang. Han tycker att språket är den viktigaste ingrediens i en människans identitet.

Många romer som har tappat sin kultur, traditioner har åldrats har ibland bara språket kvar för att kunna identifiera sig som rom. Å andra sidan har vi grupper som har tappat sitt språk nästan helt och för att inte helt förlora sin identitet måste vi anordna möjlighet för att revitalisera och stärka varandras varieteter, säger Mirsad.

Syftet med semnariet är att ge kunskap till varandra, stärka varandra och främja olika varieteter av romani chib. 

Många anmäler sig till seminariet och varje år är det mellan 60-100 språkälskare i publik. Ungdomar är stolta när de presenterar sitt arbete och tacksamma för möjlighet att få arbeta med romani på ett modernt digitalt sätt. 

Seminariet anordnas av Malmö Ungdomscentral i samarbete med Rörelsernas museum, med bidrag från Malmö stad och Institutet för språk och folk minen. 

Malmö Ungdomscentral bjuder alla som är intresserade att anmäla sig och bidra till främjandet av romani chib. Antal platser är begränsade och därmed obligatoriskt anmälan. Mailadressen finns på affischen nedan

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu