Nytt förslag: Hemliga tvångs­medel i preventivt syfte

Radioavlyssning vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Digitala museet. Foto Sundström, Karl Johan Åke

I ett pressmeddelande den 2 november säger regeringen att de har tillsatt en utredning för att kunna använda hemliga tvångs­medel i preventivt syfte i större utsträck­ning. Vilket är något som Polis­myndig­heten efterfrågar som ett centralt verktyg för att bekämpa de krimi­nella nätverken.

I det nya förslaget finns att preventiva tvångs­medel får användas utan att polis eller åklagare har inlett en förundersökning och har till syfte att förhindra allvarlig brotts­lighet. 

Utredaren har fått i uppdrag att:

  • se över hur exempelvis hemlig avlyss­ning ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarliga brott som begås inom ramen för krimi­nella nätverk
  • undersöka nya möjligheter till husrann­sakan i preventivt syfte
  • ta ställning till om skyddet för privat- och familje­livet respektive den personliga integriteten bör stärkas.

Nolltolerans, straffskärpning och införande av nya sätt att se på brott ses ibland som ytterligare vapen i kampen mot grov kriminalitet. Att som i förslaget ge polisen utökad möjlighet att enkelt undersöka på en misstanke, i preventivt syfte, kommer att göra just det. Men det finns en risk att man flyttar fokus från viktigare insatser mot gängkriminalitet.

Regeringens utredning som ska utreda om polis och åklagare ska kunna använda hemliga tvångsmedel, såsom avlyssning, i större utsträckning och utan konkret brottsmisstanke är något som Civil Rights Defenders är starkt kritiska till.  

Vi ser i andra länder hur denna typ av lagstiftning resulterar i bred övervakning. Det är ett sluttande plan som leder i fel riktning, i en icke-demokratisk riktning, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil rights på deras hemsida.

I uppdraget som utredningen ska ställning till ingår att undersöka nya möjligheter till husrann­sakan i förebyggande syfte. Det innebär att det kan bli möjligt att göra en husrannsakan utan brottsmisstanke och utan en förundersökning av polis och åklagare. Något som inte är tillåtet idag.

Samhällets offensiv mot de krimi­nella gängen pågår med full kraft. Regeringen har skärpt ett stort antal straff och gett polisen nya verktyg, bland annat hemlig data­avläsning som gör att man kommer åt krypterad information. Regeringen tar nu initiativ till att ge polisen ytterligare verktyg i sitt arbete mot kriminella nätverk, säger inrikes­minister Mikael Damberg i pressmeddelandet.

Polisen har redan idag ett tillitsproblem bland de boende i utsatta områden. Att då skapa en utredning som skapar en ny dimension av osäkerhet hos de boende i områdena låter lite kontraproduktivt. Blotta tanken om att polisen knackar på, eller slår in ens dörr, utan att ens berätta varför de gör ingreppet gynnar förmodligen inte den redan sköra tillit och förtroende för att barnet i familjen kanske är kompis med en kriminell.

I Sverige har vi något som kallas för rättssäkerhet, en viktig princip som kan uppfattas som teoretisk, förelagd och torr för den som inte är insatt i lagars utförande. Och efter alla de skjutningar som varit under den senaste tiden är det svårt och impopulärt att prata om att värna rättssäkerhet. Men rättssäkerheten ger människors rätt att slippa omotiverade polisingrepp utan skälig grund. Det har kanske aldrig varit viktigare än nu att stå upp för de här principerna. De kan ses som teoretiska, torra och förlegade, men utan dessa principer tappar enskilda människor sitt skydd mot statens eller massans godtycke. Risken finns att gränserna suddas ut och att vi till slut tappar vårt civiliserade försvar mot gängens våld och vem ska då försvara den enskilda individen.

Den nya utredningen ska lämna sina förslag senast den 2 februari 2023. Utredare blir Inger Söderholm, före detta lagman vid Attunda tingsrätt.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS