Perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk

wikimedia

Södertörns högskola (SH) och Institutet för språk och folkminnen (Isof) bjuder tillsammans in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Språkrevitalisering är en allt mer angelägen fråga i vår tid såväl i Norden och i Europa som världen över.

Källa: sh.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

20 NOV – 22 NOV 2024

SH och Isof har båda under 2022-2024 särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning för att möjliggöra problematisering av revitalisering som begrepp, idé och praktik. Vi vill även öppna för en diskussion om hur aktivism och forskning ömsesidigt kan gynna varandra.

Konferensens tre dagar har olika mål. Den första dagen ägnas åt presentationer av erfarenheter från olika typer av aktuella projekt för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Den andra och tredje dagen fokuserar aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv. Vi välkomnar särskilt forskning som fokuserar på utbildningsinsatser för revitalisering av minoritetsspråk samt forskning om insatser för barn och unga. Vi välkomnar även forskningsbidrag som diskuterar och problematiserar:

  • historiska eller samtida perspektiv på språkpolitiska villkor och förutsättningar för språkrevitalisering,
  • metoder för språkrevitalisering,
  • lokalt engagemang och lokala initiativ både i Sverige och internationellt,
  • teoretiska perspektiv eller begreppsanvändning inom fältet språkrevitalisering.

Deltagande i konferensen är avgiftsfritt, dock bekostar deltagare resan och boende
För mer information, kontakta oss romskt.regeringsuppdrag@sh.se.

Tid och plats

20 november 2024, 08:00 – 22 november 2024, 16:00

Konferens

Södertörns högskola, hitta hit

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS