Präster som uteslutits för rasism finns nu med i kyrkovalet

Behoven av gudstjänster på romska i Svenska kyrkan gäller framför allt dop, vigslar och begravningar, där översättningarna till de fyra romska dialekterna kan bli till stor glädje. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

En av prästerna som nu ställer upp i kyrkovalet uteslöts ur Svenska kyrkan på grund av rasism. Den andre prästen uteslöts ur Sverigedemokraterna på grund av högerextremism. Nu finns de men i kyrkovalet – som Alternativ för Sveriges toppkandidater i Lunds respektive Göteborgs stift.

Det speglar att det finns stöd för högerradikalism inom kyrkan, säger statsvetaren Ann-Cathrine Jungar, till Aftonbladet.

Axel W Karlsson säger sig vara en ”oberoende kandidat”. Han står som första namn på AFS lista till kyrkomötet i Göteborgs stift och står som andra namn i övriga tolv distrikt.

Axel W Karlsson menar att kyrkan inte ska vara en plats för ”särintressen eller speciella grupper”. Utan den ska i stället värna om en kristen folkkyrka och ska möta islamiseringen genom att kyrkan ska medverka i återvandring. ”Ett djupt bibliskt motiv”, säger han i sin kandidatfilm.

Ett annat toppnamn för Alternativ för Sveriges är prästen Iván Knézi, som har uppmärksammats för sina uttalanden på sociala medier. Där han bland annat uttryckt sig nedsättande om etniska minoriteter med bland annat sina påståenden om att romer inte vill arbeta, och att araber ska ta över Sverige. Han toppar AFS lista till kyrkomötet i Lunds stift.

Iván Knézy är kritisk mot att kyrkan som han anser arbeta för ”regnbågskonstellationer och annan hbtq–verksamhet” och att kyrkan inte står upp för kärnfamiljen.

Källa: Aftonbladet.


Kyrkovalet

  • Kyrkovalet äger rum den tredje söndagen i september vart fjärde år. I år hålls valet söndagen den 19 september. Förtidsröstningen öppnade den 6 september och kan ske i hela landet till och med valdagen.
  • Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år får delta men valdeltagande är traditionellt sett mycket lågt jämfört med det allmänna valet.
  • Cirka 5 miljoner av kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2017 röstade ungefär 19 procent.
  • Valet sker på tre olika nivåer:
     Lokalt: Val av kyrkofullmäktige i församling eller pastorat.
     Regionalt: Val till stiftet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.
     Nationellt: Val till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter.

Källa: Svenska kyrkan

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS