Regeringen skapar ny biståndsstrategi för demokratiförsvarare och oberoende journalister

Wikipedia

Regeringen har i dag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Strategin är en viktig del i genomförandet av regeringens nya reformagenda för biståndet och att bidra till fria och inkluderande demokratiska samhällen som bygger på respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och rättsstatens principer är avgörande för frihet, säkerhet och för att samhället ska utvecklas. Samtidigt ser vi hur orosmolnen i världen hopar sig. För sjuttonde året i rad är demokratin på tillbakagång, vilket leder till ökat förtryck och konflikter. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är ett tydligt exempel. 

Ett annat är hur auktoritära stater motarbetar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och använder ny digital teknik för förtryck och spridning av desinformation.  

– Med den här strategin så lägger regeringen ett större fokus på de individer som varje dag kämpar för sin frihet runt om i världen. Vi vill stötta individerna inom de förtryckande systemen. Tyvärr ser vi att demokratiutvecklingen går åt fel håll. Just därför måste Sverige dra sitt strå till stacken. Vi ska göra vad vi kan för att stötta de hoppfulla krafter som finns, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Med strategin ökar regeringens fokus på att stötta människorätts- och demokratiförsvarare, fria val och oberoende journalistik, jämfört med tidigare strategi. 2024 års budget för strategin är 900 miljoner kronor, en summa som fastställs årligen av regeringen.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS