Rekordsiffror för minoritetsutbudet på SVT Play

Foto svt

Antalet tittade timmar på minoritetsspråksutbudet på SVT Play har ökat med flera hundra tusen de senaste åren. År 2020 låg antalet tittade timmar på SVT Plays minoritetsprogram runt 300 000 och under 2023 hade den siffran ökat till hela 900 000.

Källa: svt.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Vi ser att även om unika starter har hållit sig konstant de senaste två åren så har de tittade timmarna ökat stadigt för varje år. De som har börjat titta på något av våra minoritetsprogram stannar kvar och fortsätter att tittat på mer – det är en fantastisk siffra och ett super-betyg till alla som gjort programmen, säger Ylva Jonsson Sarri, programchef Minoritet.

År 2023 gjorde SVT Minoritet över 100 titlar och producerade 197 timmar för barn, unga och vuxna. Utbudet har två perspektiv – för minoritetsgrupperna i synnerhet och för alla i allmänhet. Där ingår även att sprida kunskap och förståelse för kulturerna och språket.​

– Sverigebilden och människor utanför storstaden intresserar många och det är också viktigt för SVT att spegla hela Sverige. Vi har till exempel gjort en serie som heter Resan längs älven där man åker genom älvarna i Sápmi och Tornedalen. Vi har fått så mycket kärlek från samer och tornedalingar – men också från resten av Sverige!

SVT gör minoritetsprogram på de fem minoritetsspråken samiska, romani, finska, meänkieli, jiddisch samt på teckenspråk. Uppdraget kommer från SVT:s sändningstillståndet och det är riksdagen som beslutat vilka språk som har nationell minoritetsstatus.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS