Resandefolkets dag den 29 september

Illustration Julia Lowell

Det är ingen som vet hur många personer i Sverige som har resandebakgrund. Vissa säger 30 000, andra 100 000 och det finns de som till och med säger 200 000. Fortfarande är det så att resande ibland inte vill berätta om sin bakgrund, eftersom de inte vet vilka följder det skulle få för dem. År 2000 erkändes Resandefolket som den största och äldsta gruppen i minoriteten romer och blev därmed en nationell minoritet i Sverige.

Resandefolket startade historisk sett för ca 1500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. Deras vandring gick via sidenvägen och för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. När de kom i höjd med Rumänien vek några av och gick in i landet, där de förslavades. De andra kanske tyckte att det var för varmt utanför Rumänien så de fortsatte sin vandring mot kyligare trakter och kom via Tyskland till Skandinavien.

Köttsoppekok, Krämarstan, Finnerödja maj 2014. Privat bild

29 september till ära bjuder DIKKO på ett recept med köttsoppa

1512 kan man i Stockholm stads tänkebok läsa om Resandefolket. Det var närmare bestämt den 29 september år 1512 som en grupp Thaatra kom till Stockholm under ledning av herr eller greve Anthonius. De var ungefär trettio familjer och sades komma från Lilla Egypten. De fick bo i Sankt Lars gillestuga och staden slog på stort och skänkte dem 20 mark, en ansenlig summa vid denna tid, kan man tänka. De omnämns som ”egyptier” och likställs med pilgrimer. Pilgrimer skulle under denna tidsperiod tas emot med respekt. De skulle få allmosor och härbärge, allt enligt dåtidens normer. Det vänliga bemötandet mot dessa pilgrimer gick över med åren, som alla vet och resandefolket har erfarit.

Texten i boken beskriver en okänd folkgrupp med främmande utseende, annorlunda seder och obegripligt språk. Den 29 september 1512 kom tatarerna, “tattarna”, de som idag anses utgöra den första immigrationen av Resandefolk till Sverige. Människorna var snälla och vädret var behagligt så de bestämde sig för att stanna, det de inte visste var att det var bara början på drivis, folkmord, rasism och hängningar.

Många resande av i dag är ättlingar till dessa immigranter och dessa ättlingar är vår gemensamma nämnare. Det man också vet idag är att denna okända folkgrupp som kom 1512 var familjen Faa och de kom till Sverige via Danmark från Skottland. Den skotska familjen Faa leder oss också vidare ut i världen.

Illustratörer Paul K Roos

Charles Faa Blyth – King Charles II ”zigenskungen” i Kirk Yetholm

Minoriteten romer har den 8 april, en viktig dag som även vi resande firar, vi firar den första romska kongressen som hölls i London. Ett landmärke för minoriteten romer. Vi resande är den största och äldsta gruppen i minoriteten romer. Det är inte svårare än att vara svensk och skåning och som vi alla vet så har skåningarna sin egen flagga. Den 29 september ska inte konkurrera med den 8 april som alltid kommer ha en särställning bland alla resande och romer.

Vår dag den 29 september är till minne av de resandefolk som kom till Stockholm 1512 och är den enskilt viktigaste dagen i vår historia. Det är därför vi firar vår dag den 29 september och vi firar dagen med att hissa alla resande och romers gemensamma flagga.  

Det är viktigt att fira den 29 september då resande inte vill vara det gömda folket längre utan vi vill ta vår rättmätiga plats i historien och i samtiden. Och att fira vår dag den 29 september är ett utmärkt sätt att visa att vi inte gömmer oss längre. För vi är resande, något vi är stolta över, och vår dag är när Anthonius tog oss till Norden 1512. 

Foto Linda Lundqvist

Kurt. Magnusson
redaktionen@dikko.nu

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS