Romanistan podden som hyllar Romsk identitet

Romanistan

Älskar du rebeller? Vill du bo på en plats där utstötta lyser som starkast? Välkommen till Romanistan! 
Vi är ert vänliga grannskaps”zigenare”, som hyllar romsk identitet och utstött kultur och utövar goda diplomatiska förbindelser med andra marginaliserade samhällen. Vi älskar rebellerna som lever efter sin sanning, även om den utmanar traditionen. Vi älskar också tradition och att hedra våra rötter. 

Den här podden är för alla som älskar och stödjer romer och relaterade grupper, och alla som känner sig missanpassade och vill lyfta andra att skapa en vacker gemenskap. Vi har pionjärer inom kultur, mode, konst, litteratur, musik, aktivism, mat och allt gott. Vi avgudar skärningspunkterna mellan kön, sexualitet, andlighet, förmåga och identitet. Vi täcker alla ämnen, från det svåra till det härliga. Låta’ sitter snett och pratar rakt. Värdar är Paulina Verminski och Jessica Reidy aka  Jezmina Von Thiele.

Det romska folket är en diasporisk etnisk grupp som ursprungligen kommer från nordvästra Indien, cirka 1000-talet. Nu lever romer över hela världen, och på grund av århundraden av förtryck, slaveri, folkmord och andra grymheter kämpar romer fortfarande för grundläggande mänskliga rättigheter. Vi försöker öka medvetenheten om vilka romer är och lyfta fram romers motståndskraft, kreativitet och kultur.

Du kan lyssna på Romanistan på alla podcastplattformar. Prenumerera, betygsätt och recensera. Det hjälper oss så mycket. 

Här kommer också en hälsning från värdarna på Romanistan.

To the Roma of Sweden and the Nordics, we would love to say that Romanistan is wherever Romani people are, and is made all the more beautiful by our diversity within the culture. We love to tell interesting stories from Roma from all ways of life, especially those who feel like outsiders even among our community. We love to uplift others, celebrate our culture, and challenge traditions that we have outgrown. The fight for human rights starts from within. You can find us on all podcast platforms, our website https://romanistanpodcast.com, and on Patreon. We hope to see you soon! 

Cheers,

Jez & Paulina 

ABOUT THE HOSTS 

Do you love rebels? Do you want to live in a place where outcasts shine their brightest? Welcome to Romanistan! We’re your friendly neighborhood Gypsies, celebrating Romani identity and outcast culture, and practicing good diplomatic relations with other marginalized communities. We love the rebels who are living their truth, even if it challenges tradition. We also love tradition and honoring our roots.

This podcast is for everyone who loves and supports Roma & related groups, and anyone who feels like a misfit and wants to uplift others to create a beautiful community. We feature pioneers in culture, fashion, art, literature, music, activism, cuisine, and everything good. We adore the intersections of gender, sexuality, spirituality, ability, and identity. We cover all topics, from the difficult to the glorious. Let’s sit crooked and talk straight. Hosted by Paulina Verminski and Jessica Reidy aka Jezmina Von Thiele. We reclaim the slur Gypsy, but if you aren’t Romani, we prefer you don’t use it. xoxo

The Romani people are a diasporic ethnic group originally from north west India, circa the 10th century. Now, Roma live all over the globe, and due to centuries off oppression, slavery, genocide, and other atrocities, Roma are still fighting for basic human rights. We seek to raise awareness of who Roma are, and highlight Romani resilience, creativity, & culture. 

You can listen to Romanistan on all podcast platforms. Subscribe, rate, & review. It helps us so much. 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS