Samspelet mellan Agenda 2030 och nationella minoriteternas rättigheter

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget – som har regeringens uppdrag att samordna och följa upp utvecklingen inom det minoritetspolitiska området – bjuder in till en spännande eftermiddag, där vi bland annat kommer att fördjupa oss i hur Agenda 2030 och arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter samspelar. 

ANMÄL DIG HÄR

Under informationsträffen kommer minoritetspolitikens koppling till Agenda 2030 att lyftas. Dels utifrån ett övergripande perspektiv, dels utifrån ett mer praktiskt perspektiv där en kommun delar med sig av hur arbetet med att inkorporera Agenda 2030 i arbetet med att skydda och främja de nationella minoriteternas rättigheter fungerar.

Under dagen kommer ni även att få ta del av den senaste uppföljningsrapporten inom minoritetspolitikens utveckling samt den senaste redovisningen inom uppdraget att samordna och följa upp strategin för romsk inkludering.

För att informationsträffen ska vara så interaktiv som möjligt så kommer det att ställas frågor via webbverktyget mentimeter, som deltagarna kommer att få svara på/ta ställning till.

Målgrupp för träffen är kommuner, regioner och länsstyrelser.

Senaste uppföljningsrapporten inom minoritetspolitikens utveckling

Senaste redovisningen inom uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering

Program

ANMÄL DIG HÄR

13.00 Välkomna

13.15 Aktuellt inom området

13.35 Presentation av den senaste uppföljningsrapporten inom minoritetspolitikens utveckling, inklusive frågestund via chatten

13.55 Paus

14.05 Presentation av den senaste redovisningen inom uppdraget att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering, inklusive frågestund via chatten

14.25 Agenda 2030 och kopplingen till minoritetspolitiken. Jonas Frykman, strategisk rådgivare och f.d. kansliet för Agenda 2030-delegationen

14.55 Paus

15.05 Hur kan de som arbetar med minoritetspolitikens samordning på kommunal nivå samtidigt arbeta med Agenda 2030? Konkreta exempel från Uppsala kommun. Nina Klinge Nygård, utvecklingsledare MR och nationella minoriteter, Uppsala kommun

15.45–16.00 Avslut

VAR: Skype. Länk skickas ut till anmälda efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 maj 2021

ANMÄL DIG HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS