Se och lyssna till bokreleasen: Frigörelsen. Romers och Resandes Emancipation i Sverige och andra länder

Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning.

I Panelen:
Sunita Memetovic, Advokat och tidigare Referensgrupp för arbete med strategi för romsk inkludering vid Regeringskansliet.
Hans Caldaras, sakkunnig i romernas historia, kulturer och frågor gällande mänskliga rättigheter, diskriminering och rasism.Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

Kommentator:
Mattias Gardell; CEMFOR.

Se bokrealeasen och de efterföljande samtalen.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Vi följer Folkhälsomyndighetens nya beslut och riktlinjer för att minska smittspridningen av den pågående pandemin covid-19 och kommer därför att hålla bokreleaset enbart digitalt via Zoom.

ABSTRACT
Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.Mer info besök www.cemfor.uu.seVälkommen!
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu