“Slukhål i kvinnors plånböcker” – Sveriges Kvinnoorganisationer kommenterar vårbudgeten

Regeringen har presenterat vårändringsbudgeten. Trots ett ovanligt stort reformutrymme får kvinnorna stå tillbaka när svensk ekonomi väntas vända om i en positiv riktning. 

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

 Kvinnor drabbas hårdast av inflation och lågkonjunktur. Prisökningarna måste tas från deras redan små marginaler. Särskilt drabbade är ensamstående mammor, pensionerade kvinnor samt de många kvinnor födda utanför Europa som saknar egen inkomst, säger Beatrice Nordling, chefsekonom för Sveriges Kvinnoorganisationer, och fortsätter:  

– Det är tydligt att pengar finns. En miljard läggs på att reparera E6:an, men slukhålet i kvinnors plånböcker ignoreras. Under pandemin utlovades satsningar på arbetsmiljö och löner i den kvinnodominerade välfärden, men de som kompenseras är flygplatserna. 

Sveriges Kvinnoorganisationer ser positivt på regeringens satsning på vuxenutbildningen och det nya självförsörjningsmåttet som kan bidra till att synliggöra de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. 

– Vi välkomnar satsningen på “yrkesvux” som kan skapa vägar in i skola, vård och omsorg där bristen på arbetskraft är stor och där många utrikesfödda kvinnor själva säger att de vill arbeta. Det är även positivt att regeringen presenterar ett nytt självförsörjningsmått. Det kommer troligtvis att förtydliga de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män, särskilt för utrikes födda kvinnor, avslutar Beatrice Nordling.

Ta del av Sveriges Kvinnoorganisationers analys av vårändringsbudget 2024 här.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS