Södertälje kommuns beslut om att lägga ned de kommunala finskspråkiga klasserna upphävs

Förvaltningsrätten i Stockholm upphävde Södertälje kommuns beslut om att lägga ned de kommunala finskspråkiga klasserna. Beslutet tillkom i strid mot minoritetslagen där sverigefinnarna, som är en nationell minoritet, inte hade givits något inflytande. Beslutet har påverkat och påverkar barnen och familjerna negativt och man har i kommunen inte följt vare sig minoritetslagen, barnkonventionen eller skollagen.

Förvaltningsrätten benämner det som ”under all kritik”. 

I Södertälje är det är en grupp med målsäganden i tvisten mot Södertälje kommun som drivit i den minoritetsrättsliga frågan. De har kämpat i över 1,5 år och är idag glada och tacksamma över att domen har kommit. Domen är en delseger, målsägande vill också få upprättelse genom att fler får kännedom om den.

– Vi var såklart väldigt glada över att vinna. Att förvaltningsrätten såg det vi försökte säga till kommunen hela tiden. Vi är glada och ledsna, ledsna för att våra barn redan mist 1,5 år av finsk undervisning. Vi tänkte att – nu kan och ska Södertälje äntligen ge våra barn det de har rätt till enligt minoritetslagen bland annat säger Jenna Laakso en av målsägarna till magasin DIKKO.

– Sen är det såklart en viss oro också då vi inte alls vet hur kommunen väljer att agera efter domen. Det är snart dags för skolval och kommunens agerande väger nog tungt inför valen föräldrarna tar, avslutar Jenna Laakso.

I domen framgår det att:

kommunen har underlåtit att samråda med de nationella minoriteterna i ett skede i sakens beredning där det fortfarande har varit möjligt att påverka ett kommande beslut. Det framgår inte heller i övrigt att de sverigefinska minoriteterna på annat sätt har möjlighet till inflytande i fråga eller att nämndens ledamöter inför eller vid sammanträdet har fått, eller getts möjlighet att få, del av den sverigefinska minoritetens synpunkter.

Sammantaget finner förvaltningsrätten att klagande visat att kommunens beslut inte har hanterats enligt de krav som följer av 5 § minoritetslagen. Eftersom en nationell minoritet säledes inte har getts möjlighet till inflytande i en fråga som berör minoriteten har kommunens beslut den 17 juni 2021, § 90 inte kommit till på ett lagligt sätt. Beslutet ska därför upphävas.


Fakta

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige, finska, jiddisch, meänkieli. romani chib och samiska. Det innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS