Nyheter/språket| Så har UHR arbetat med nationella minoriteter 2019

pixabay

INRIKES|  LIKA MÖJLIGHETER, OM MYNDIGHETEN

På universitet och högskolerådets hemsida tas det upp om; Hur påverkar förändrad lagstiftning högskolors arbete med nationella minoriteter? Det var temat för ett seminarium som UHR och Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) anordnade i maj. Under året har UHR även deltagit i minoritetspolitiska samråd och arbetat för att öka kännedomen om finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani.

UHR har i uppdrag att sprida kunskap om och främja de nationella minoritetsfrågorna. Nu har 2019 års insatser återrapporterats till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Bland årets insatser märks seminariet ”Nationella minoriteter och högskolan – vad är nästa steg?”, som UHR anordnade tillsammans med SUHF i maj. Heldagsevenemanget syftade till att lyfta fram den nyligen förändrade minoritetslagstiftningen och ge universitet och högskolor möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.

Under året har UHR har även deltagit vid de samråd för romer, sverigefinnar, judar och tornedalingar som Länsstyrelsen i Stockholms län anordnat. I maj medverkade myndigheten också vid Sametingets årliga samråd med utbildningsmyndigheterna i Kiruna.

UHR har även arbetat för att öka kännedomen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, bland annat genom spridning av filmerna i serien ”Hjärtespråk”.

Läs mer om UHR:s arbete med de nationella minoriteterna 2019

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu