Sommarläger på finska – samarbete mellan Enköping och Håbo

pixabay

I sommar har barn med finsk anknytning möjlighet att träffas och utveckla det finska språket tillsammans. Lägret hålls för första gången och är ett samarbete mellan Enköpings kommun och Håbo kommun.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Den 13–14 juni arrangerar de två kommunerna ett kostnadsfritt dagläger för barn och unga mellan 6 och 15 år. Lägret riktar sig till de som har finsk anknytning eller som är intresserade av att lära sig finska och är nyfikna på finsk kultur. 

– Familjer med finsk anknytning kan se mycket olika ut. En del föräldrar pratar finska med sina barn, en del har aldrig lärt sig. Mest troligt är att mor- eller farföräldrarna pratar finska. Positiva tillfällen som lägret, då barnen får nyttja sin flerspråkighet, kan hjälpa dem att i sin tur föra finskan vidare. Att finskan hålls levande är viktigt för vårt kulturarv, säger Irma Aalto samordnare i Enköpings kommun.

Temat på lägret är ett levande språk tillsammans.

– På lägret kommunicerar vi så långt det går på finska men det är viktigt för oss att alla känner sig hemma, förstår och kan göra sig förstådda så vid behov tar vi hjälp av svenskan, säger Irma.

Aktiviteter från Finland

Programmet under dessa två dagar fokuserar på att deltagarna får chansen att umgås med varandra, ta del av finsk kultur och kan höra finska talas. Vi bekantar oss med det finska köket genom att laga typiska finska rätter tillsammans, skapar musik och provar på finska aktiviteter.

– Av någon anledning går många finska aktiviteter ut på att man kastar saker. Vi får se om vi testar att kasta stövel eller mobiltelefon, säger Hannele Holmberg minoritetssamordnare i Håbo kommun skrattande.

– Det är så roligt att kroka arm och göra detta tillsammans med Enköping. Vi hoppas på många deltagare från bägge kommuner, fortsätter Raisa Holm minoritetssamordnare i Håbo kommun. Nu kan vi samla våra krafter och nå fler barn och unga.

Enköping och Håbo – delar av förvaltningsområde för finska

Enköpings kommun och Håbo kommun ingår i det så kallade finska förvaltningsområdet, där finsktalande har förstärkta rättigheter. Barn som är finsktalande, har finsk anknytning eller identifierar sig själva som sverigefinnar är en särskild prioriterad grupp enligt svensk lag. Barn har ett behov av att få utveckla sin egen minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket. Sommarlägret är ett viktigt steg i detta arbete.

Sommarlägret arrangeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län och är finansierat med bidrag från ISOF, Institutet för språk och folkminnen.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS