Statsbidrag för fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk 2024

foto pixabay

Det här statsbidraget lämnas som ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Källa: skolverket.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudman för

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget lämnas som ersättning för merkostnader för fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk. Bidraget avser huvudmannens egna elever. Det ska användas både för inköpt fjärrundervisning och fjärrundervisning som huvudmannen ger i egen regi.

Merkostnader med fjärrundervisning kan till exempel vara:

 • Den kostnad som huvudmannen betalar till den huvudman som anordnar modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk. Lärarna som bedriver undervisningen ska vara anställda vid den huvudman som anordnar modersmålsundervisningen.
 • Kostnader för en handledare som närvarar i lokalen där eleven tar del av modersmålsundervisningen.
 • Kostnader för huvudmannens egna elever som tar del av modersmålsundervisning på nationella minoritetsspråk via fjärrundervisning, på entreprenad eller i egen regi.

Vad kan bidraget inte användas till?

Statsbidraget kan endast lämnas för merkostnader som uppstår i samband med fjärrundervisning i modersmål i nationella minoritetsspråk. Kostnader som inte bedöms som merkostnader är bland annat

 • insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt
 • huvudmannens kostnader för den tekniska utrustning och programvara som krävs för att ta del av undervisningen
 • huvudmannens kostnader för inköp av läromedel
 • huvudmannens kostnader för kompetensutveckling
 • huvudmannens kostnader för lokaler
 • elevens resekostnader för att ta sig till lokalen där hen ska ta del av fjärrundervisningen
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Det är endast huvudmän inom skolväsendet som får utföra fjärrundervisning.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Bidraget får endast användas för sådan undervisning som avses i 21 kap. 2 § skollagen (2010:800).

Bidraget kan beviljas för den huvudman som har en eller flera elever som deltar i modersmålsundervisning via fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk. Med fjärrundervisning avses interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Bidrag kan också beviljas för den huvudman som organiserar fjärrundervisningen och då för egna elever som tar del av undervisningen på en annan plats än där läraren befinner sig.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget kommer att ges terminsvis och är maximalt 28 000 kronor per elev och läsår, det vill säga 14 000 kronor per elev och termin.

Statsbidraget minskar gradvis utifrån elevantal

Statsbidraget minskar gradvis för egna elever i sammanhållna undervisningsgrupper. Det fungerar så här:

 • Elev 1 ger 100 procent av statsbidraget.
 • Elev 2 ger 10 procent av statsbidraget.
 • Elev 3 och uppåt ger 0 procent av statsbidraget.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansök: 15 januari–15 februari 2024

Begär ut 1: 1 april–26 april 2024

Begär ut 2: 15 september–15 oktober 2024

Kontroll och uppföljning

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.fjarrundervisning.minoritetssprak@skolverket.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS