SVT klandras för att felaktigt ha pekat ut person som Sverigedemokrat

pixabay

Sveriges Television klandras för att i en namnskylt ha pekat ut en person som Sverigedemokrat, trots att han saknade partitillhörighet.

Källa: medieombudsmannen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Programmet handlade om ”romani kris”, en traditionell domstol för konfliktlösning bland romer. I programmet berättades bland annat om ett möte mellan kommunstyrelsen och Romska rådet i X stad som berörde romani kris. På plats utanför mötet intervjuades flera politiker samt företrädare för rådet. Bland annat intervjuades Romska rådets ledamot NN. Hen fick frågan om huruvida det var ett faktum att romani kris existerade och svarade följande:

”Det kan jag inte uttala mig på det sättet om, att det är ett faktum. Jag är ledamot i Romska rådet. Jag är dansare i grunden. Jag har inte sett de här problemen. Man får tänka att man har väl konservativa grupper i alla grupper, inte bara bland romer. Det är först nu vi har haft en dialog, efter mediapåhoppet och allt detta. Vi drog många slutsatser i höst. Romer är inte en homogen grupp utan en spridd grupp med olika bakgrund, ursprung, och så vidare.”

I namnskylten, som visades i cirka fem sekunder, stod följande information: NN / Rådet för nationella minoriteten romer (SD). Programmet publicerades även i en version med romsk speaker och text. Där stod under NN:s namn: Concilo pe nationalno minoriteto rom (SD).

Den 5 maj publicerades en uppdaterad version av programmet på SVT Play, där partibeteckningen (SD) tagits bort från NN:s namnskylt. Under programbeskrivningen publicerades samtidigt en rättelse som:

”I en tidigare version av programmet angavs en felaktig partibeteckning på en person. Det är nu ändrat.”

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Sveriges Television för att ha åsidosatt god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 3 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television (SVT).

MO:s beslut hade följande lydelse.

Allmänhetens Medieombudsman (MO) har tagit emot en anmälan gällande SVT:s program Krisi – en ”romsk domstol”? som sändes i SVT2, kl. 21:30, den 1 maj 2023 och publicerades på SVT Play, kl. 02.00, den 30 april 2023.

Inslaget anmäldes av NN.

Anmälan

Anmälaren blev intervjuad i X stadshus av ett filmteam som höll på med ett program om ”romani kris”. Hen ville, väldigt neutralt, uttala sig i programmet.

Vid anmälarens namnskylt stod det dock att hen tillhörde det politiska partiet Sverigedemokraterna. Det var fel och missledande. Hen hade varit ledamot i det Romska rådet i X stad men hade ingen politisk bakgrund, koppling eller agenda i sitt arbete. Hen samrådde endast med X stads politiker. Den angivna partitillhörigheten påverkade hen negativt och ledde till att hen fick många frågor. Många jobb och andra möjligheter blev påverkade. Hen blev inte heller omvald till rådet igen, dock visste hen inte med säkerhet om den felaktiga partibeteckningen var orsaken.

SVT beklagade att anmälaren av misstag fick en partibeckning i programmet. Filmteamet på plats, som dessförinnan intervjuat företrädare för Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt en företrädare från rådet, som tillhörde Vänsterpartiet, fick felaktigt intrycket av att NN tillhörde Sverigedemokraterna. När partibeteckningarna skulle kontrolleras mot en lista över närvarande ledamöter stod anmälarens namn på samma rad som en SD-politiker. Reportern läste av misstag fel. Efter inspelningen kontrollerade redaktionen uppgifterna om de medverkandes namn och titlar med en kontaktperson från mötet som inte heller reagerade på misstaget.

Medieombudsmannens bedömning

Det är ostridigt att den första versionen av programmet visade en felaktig partibeteckning (SD) på NN:s namnskylt och att SVT därefter har tagit bort partibeteckningen och även lagt ut en skriftlig rättelse.

Anmälaren har angett att den felaktigt återgivna partitillhörigheten har skadat hen. Hen upplever att publiceringen har kränkt och skämt ut hen och har framhållit att hen inte har någon politisk bakgrund, koppling eller agenda i sitt arbete.  Det uppdrag hen haft, som ledamot i Romska rådet, var opolitiskt.

Den felaktiga informationen låg ute i cirka fem dygn. De som såg inslaget under denna tid kunde alltså associera hen med ett parti som hen inte var medlem i och som hen inte ville förknippas med.

Mot denna bakgrund har anmälaren utsatts för en publicitetsskada.

Det finns inte skäl att tro annat än att den felaktiga återgivna partitillhörigheten är resultatet av ett olyckligt misstag.

Det här är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS