nyheter

Nyheter| Världsdagen för internationell rättvisa, Day of International Criminal Justice

INRIKES/UTRIKES| Idag onsdag den 17 juli infaller världsdagen för internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt ansvarsutkrävande (Day of International Criminal Justice). Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som inrättade den Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, […]