Kultur

Kultur|”People who Roam”

Författare till dikten heter Shane Mcneil, han är från the state of Maryland in the United States och tillhör de romani folks som bor där. Shane Mcneil är en av de personer som vill knyta […]