Insändare

Insändare|American Romanichal, Jack Pearce and Amanda Schreiber

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. Jack Pearce är från St Louis Missouri och Amanda är från Seattle Washington båda tillhör de […]