nyheter

Nyheter| Remiss Ds 2019:15 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor

INRIKES| Den 1 november är sista dagen för att lämna in ett remissvar på frågan om en myndighet för romska frågor. På regeringskansliets hemsida hittar vi de som svarat på remissen Diarienummer: Ku2019/01349/CSM Innan regeringen […]