Taternes kulturminner kartlegges

Köttsoppekok, Krämarstan, Finnerödja maj 2014. Privat bild

Drammen kommune ved kunst og kulturarv har påbegynt et prosjekt som samler inn Romanifolkets/taternes kulturminner i kommunen. Under årets Kulturytring kan du lære mer om dette spennende og viktige prosjektet.

Hvis du er interessert i denne delen av norsk historie og prosjektet, er du invitert til et gratis arrangement i 2. etasje på Drammen biblioteket onsdag 21. juni kl. 10.45 -12.15.

Her kan du høre mer om de til nå åtte kartlagte liggestedene i kommunen, funn så langt og hvordan dette knyttes opp til kommunal planlegging.

Det blir fire presentasjoner og en panelsamtale hvor blant annet spørsmål rundt hvordan disse kulturminnene kan sikres, og om de bør integreres i kommunal kulturminneforvaltning blir diskutert.

Viktig at kulturminner blir tatt vare på

For en minoritetsbefolkning som i mange år har blitt frarøvet retten til å utøve sin kultur, er det særlig viktig at kulturminner blir tatt vare på.

Romanifolket/ tatere har røtter i Norge fra 1500-tallet, og kulturen har satt spor i Norge. Samtidig er romanifolkets historie i Norge et mørkt kapittel preget av overgrep. Arbeidet for å omvende, og gjøre tatere bofaste, var svært aktivt fra slutten av 1800-tallet og gjennom store deler av 1900-tallet.

Gjennom mange år ble de forsøkt fornorsket, fratatt sin kultur og behandlet svært dårlig. De ble fratatt sine barn, nektet å snakke sitt språk, tvunget og truet til å bo og jobbe på gårder som var eid og drevet av misjonen, tvangssterilisert, bortjaget av lensmann og politi. De ble også sendt til tyske konsentrasjonsleirer under krigen.

Som følge av dette er svært lite dokumentert og frem til i dag har romanifolket/taterne vært nesten usynlige i nasjonalt kulturminnearbeid.

Taternes Landsforening har tegnet intensjonsavtale med prosjektet som ledes av avdeling for kunst og kulturarv i Drammen kommune og gjennomføres i samarbeid med Viken fylkeskommune og Taternes Landsforening. Det er også jevnlig kontakt med Glomdalsmuseet. Prosjektet finansieres av Kulturdirektoratet og Den norske UNESCO-kommisjonen.

– Vi håper prosjektet vil synliggjøre oss, kulturen og historien, sier Holger Gustavsen, styreleder i Taternes Landsforening.

Källa: drammen.kommune.no

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS