Teskedsorden räknar rasism och skapar statistik

Bild från kampanjen "Rasismen räknas"

I Sverige saknas grundlig statistik över hur rasismen breder ut sig. Detta vill Teskedsorden ändra på genom ett omfattande arbete där rasism på nätet räknas och sammanställs. Nätet är en av de platser där människor öppet uttrycker rasistiska åsikter och förhoppningen är att statistiken kan visa på hur normaliserad rasism har blivit idag.

Varje vecka beräknas omkring 1,8 miljoner människor nås av rasistiska kommentarer på nätet i Sverige. Detta visar Teskedsordens kartläggning som idag presenteras i kampanjen Rasismen räknas som har som mål att visa hur normaliserad rasismen blivit i Sverige. 

I och med sociala medier kan varje rasistisk kommentar få ett enormt genomslag. Och när så många nås av rasistiska budskap varje dag på nätet, förskjuts normer. För tio år sedan var det få som vågade sitta i fikarummet och häva ur sig rasistiska åsikter, men det sker varje dag nu helt öppet på nätet, säger Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin.

Rasismen finns överallt och bidrar till skillnader i människors livslängd, möjlighet till arbete och psykisk hälsa. Trots det finns det idag väldigt lite statistik på hur det faktiskt ser ut. Genom att räkna rasismen på nätet vill Teskedsorden ändra på det.

Vi måste räkna och mäta för att kunna se rasism för vad det är. När vi pratar om rasism i Sverige handlar det nästan alltid om enskilda människors berättelser, men vi behöver siffror och statistik. Jämför med jämställdhet där räknandet är en grundbult i jämställdhetsarbetet, fortsätter Lovisa Fhager Havdelin.

Genom att mäta rasistiska ord, tilltal, begrepp och åsikter på nätet i öppna forum, sociala medier och media syns tydligt den våg av rasism som väller fram i våra datorer och mobiler.

Detta är bara toppen på ett isberg. Vi har bara kunnat mäta i öppna forum men det mesta, och grövsta, gissar jag skrivs i stängda grupper. Insamlingen av data har bara börjat men vi önskar se mer forskning, statistik och mätningar på strukturell rasism inom exempelvis vård, skola och på arbetsmarknaden, avslutar Lovisa Fhager Havdelin.


Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med kampanjen Rasismen räknas hoppas Teskedsorden kunna samla in 500 000 kronor till arbetet mot rasism.


Om ”Rasismen räknas”

  • Varje vecka nås omkring 1,8 miljoner svenskar av rasistiska kommentarer på nätet. Nedbrutet per dag blir det drygt 250 000 personer. 
  • Teskedsorden mäter med hjälp av Notified svenska rasistiska ord i sociala medier och på forum i profiler och grupper som är öppna; Twitter, Facebook, Instagram, Youtube (det skrivna), bloggar och forum. 
  • Sökningen görs på rasistiska ord och olika varianter på dessa. 
  • Sociala medier som Snapchat eller Tiktok går dessvärre inte att mäta, platser där vi vet att det förekommer mycket rasism som främst unga människor möts av, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS