Uppsala stärker insatsen för minoriteten romer

pixabay

På Uppsala kommuns hemsida står det att de har under flera år arbetat med förstärkta insatser för den nationella minoriteten romer. Den svenska minoritetslagstiftningen ska skydda de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet till information om sina rättigheter, till sina språk och kulturer och delaktighet och inflytande.

Kommunen kommer ha ett särskilt fokus på barns och ungas utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

De nationella minoritetsspråken och modersmålsundervisning

Även äldre som tillhör en nationell minoritet har rätt att få omsorg på sitt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns.

Äldreomsorg och nationella minoriteter

Kommunen ska dessutom regelbundet bjuda in de nationella minoriteterna till samråd för att ge möjlighet till inflytande och att påverka i frågor som berör dem. Det gäller både vuxna och barn och unga.

Dina rättigheter och vad Uppsala kommun gör för nationella minoriteter i stort

Samhällsvägledning är en annan sak som Kommunen satsar på och har en öppen mottagning på Navet, Kungsgatan 85, med samhällsvägledning för dig som tillhör den nationella minoriteten romer.

De som jobbar på mottagningen har sakkunskap om romers livssituation och historia. De arbetar under sekretess.

Öppen mottagning för romer och resande

Öppettider
Tisdag 13.00–18.00
Torsdag 13.00–16.00
Besöksadress: Navet, Kungsgatan 85

Kafé Romano

Kafé Romano är en mötesplats och plattform för dig som är rom och bosatt i Uppsala. Där ordnas regelbundna träffar för den nationella minoriteten romer för att stärka delaktighet och inflytande i arbetet med romsk inkludering. Dina kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Kafé Romano är öppet för alla och en gång i månaden är det gemensam fika med diskussion kring ett tema.

Plats: Navet, Kungsgatan 85
Tid: 18.00–20.00

Romsk inkludering

Åren 2016–2020 var Uppsala kommun en utvecklingskommun för romsk inkludering. Arbetet inom ramen för utvecklingskommun har handlat om förstärkta insatser inom arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen samt stöd till det romska civilsamhället. Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamheter efter 2020.

Om romsk inkludering på regeringens webbplats   

Om romsk inkludering på minoritet.se   

Mer information om romers historia och rättigheter

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet och idag lever
50 000–100 000 romer i Sverige. Folkgruppen härstammar från Indien men drevs därifrån för ungefär tusen år sedan. Sedan dess har romer spridits till olika länder och deras språk och kultur har påverkats av de länder de levt i.

Om romernas historia och romsk inkludering på minoritet.se 

På Romani chib

Här nedan finns en sida med allmän information om Uppsala kommun översatt till romani chib. Informationen och översättningen ska utvecklas ytterligare och en del länkar på sidan hänvisar till sidor på svenska.

Mer om Uppsala kommun på romani chib 

Kontakta oss

Emilia Huczko
Samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens
Telefon: 018-727 62 01
E-post: emilia.huczko@uppsala.se

Helene Löwgren, samordnare för romsk inkludering
E-post: helene.lowgren@uppsala.se
Telefon: 018-727 14 80

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu