”Utan hus, utan grav” en film om en romsk gravplats

Foto Malmö stad

Den romska minoriteten har inga gamla ruiner, ingen geografisk plats eller en helig bok som knyter dem samman. Trots att de är Europas största minoritet finns det inte många synliga spår av dem, och det råder även brist på synliga romska gravplatser i Europa och Sverige.

Se filmen ”Utan hus, utan grav”

Den romska delen av St. Pauli kyrkogård är en välkänd plats i Malmö. I guidade turer i staden är det inte ovanligt att platsen visas. När RIKC startade år 2009 var en av de vanliga frågorna som centret fick – varför har romer så stora gravstenar? Hur har de råd med det? Skeptiska frågor från såväl medborgare, studenter som journalister. Det finns en fascination för platsen bland icke-romer, men den har även gett näring åt antiziganistiska fördomar. Möjligheten att förklara kontexter, kunskapshöja, slå hål på en del myter och ge en grund för eftertanke och djupare förståelse är några av anledningarna till att vi gjorde filmen.

Ytterligare skäl är just synligheten som platsen innebär. En ”romsk plats” mitt i centrala Malmö som de allra flesta malmöbor känner till och vet är en romsk begravningsplats. Det är ett viktigt erkännande för minoriteten, och en påminnelse om att den romska historien och samtiden är en del av vår gemensamma historia och samtid och att detta sällan synliggörs.

Att födas och att dö är det mest allmänmänskliga vi har. Seder, traditioner och kultur utifrån dessa två skeenden är något de allra flesta har och/eller kan relatera till. Att begrava någon eller tankar på att en själv någon gång ska begravas väcker både känslor och frågor hos oss. Därför är denna film även ett sätt att skapa en ”vi-känsla”, väcka empati och utforska människors (o)likheter, seder och kulturer.        

”Utan hus, utan grav” är namnet på dikten, av författaren och akademikern Raјko Đurić, som läses upp i filmen.

Se filmen ”Utan hus, utan grav”

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS