Valpanel om nationella minoriteters rättigheter tisdag 30 augusti klockan 18.30 i Umeå

Valtider stundar och nu kan du som tillhör en minoritet/är intresserad få svar på frågor om minoriteters rättigheter i Umeå. En valpanel arrangeras på Umeå Folkets hus, lokal Embla, tisdag 30 augusti klockan 18.30. Välkommen!

Arrangörerna vill med valpanelen uppmärksamma minoriteters rättigheter i Umeå för alla röstberättigade medborgare som ser det som en viktig fråga, och se hur intresset ser ut.

Fem frågor diskuteras i valpanelen

 • Vad har du själv för erfarenhet av minoritetsskap?
 • Anser ni att modersmålsundervisningen är tillräcklig? Kan den göras annorlunda?
 • Ska det vid en tjänstetillsättning räknas som en merit att tillhöra en nationell minoritet? Ska det kunna ge ett lönetillägg vid en offentlig myndighet?
 • Antalet äldre kommer att öka i Umeå. Vilket ansvar har kommunen för att göra långsiktiga prognoser för att kunna trygga servicen för äldre nationella minoriteter? Exempelvis när det gäller behov av trygghetsboende/serviceboende?
 • Är statsbidragen till de nationella minoriteternas riksförbund för låga, tillräckliga eller för höga?

Deltagare:

 • Peter Sedlacek, Liberalerna Umeå
 • Tomas Wennström, Socialdemokraterna Umeå
 • Elin Söderberg, Miljöpartiet Umeå
 • Maja Westling, Centern
 • Elmer Eriksson, Moderaterna
 • Veronica Kerr, Kristdemokraterna
 • Aino Dahl, minoritetssamordnare, Umeå kommun
 • Riitta Päivärinta Stenvall, minoritetssamordnare, Umeå kommun
 • Britt-Inger Hedström Lundqvist, RUNG
 • Tage Alalehto, ordförande Tornedalingar i Umeå
 • Ulla Kiivuori, Finska klubben i Umeå

Du som deltar blir bjuden på fika.
Varmt välkommen!

Arrangörer: Föreningarna för tornedalingar i Umeå, RUNG och Finska klubben i Umeå

Kontakt

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu

Ulla Kiivuori
kiivuori@gmail.com

Tage Alalehto
alalehtotage@gmail.com

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS