Vill du som ung och Resande, Tornedaling eller Same jobba med film i Göteborg på påsklovet?

pixabay

Vi har två platser till unga resande i Göteborg att prova på att jobba med film på påsklovet. Vi har även två platser för unga tornedalingar och två platser för unga samer att jobba med film som feriearbete.

Du som är mellan 13-20 år har möjlighet att få kulturpåsklovsjobb med att skapa film på kulturhuset Frilagret. Varje deltagare kommer att med stöd av filmpedagoger få skapa sin egen kortfilm med ett resandeperspektiv eller en resandeberättelse.

Kortfilmerna kommer bland annat att visas på biograf för skolklasser med Skolbio i samband med Resandefolkets högtidsdag 29 september. Uppstartsdag för alla deltagare lördag 1 april  kl 11:00 – 15:30. Tiderna på påsklovet är tisdag 11 april – fredag 14 april kl 9:00-15:30. Skicka in din intresseanmälan för lovjobbet till ellis.holmberg@kultur.goteborg.se.

Intresseanmälningar tas emot löpande och vi tillsätter platser så snart vi kan.

Om Filmprojekt med Ung kultur

Med film som verktyg vill projektet ge plats åt ungas egna röster om hur det är att tillhöra en nationell minoritet. Under 2022 anställdes åtta ungdomar från nationella minoriteter som producerade 8 kortfilmer. Utöver de ungas möjlighet att synliggöra och reflektera kring den egna identiteteten bidrar projektet till att stärka utbudet av media om nationella minoriteterna. Projektet drivs av Ung kultur på Kulturförvaltningen. 2023 genomförs projektet i samarbete med filmpedagoger från Barnfilmskolan med stöd av Levande historia i Göteborg.

Göteborgsredaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS