5 november Världsdagen för romani-språken

Foto Linda Lundqvist

I dag firas Unescos världsdag för romani-språken. Romani har en lång historia i Sverige och är ett av våra fem nationella minoritetsspråk. Genom att utse 5 november till Världsdagen för romska språken vill Unesco lyfta upp värdet av romani chib som levande kulturarv.

Romani talas i hela världen

Romani (även romani chib, ibland även romanes eller bara romani) är ett språk som finns och talas över hela världen. Språket tillhör den indiska grenen av de indoiranska språken och är alltså ett indoeuropeiskt språk. Språket har delats upp i många dialekter men som har samma grund.

Romanin har talats i Sverige åtminstone sedan 1500-talet när Resandefolket först kom till Sverige, och är sedan år 2000 ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Romani

Språkdagen firades för första gången den 5 november 2009 i Zagreb i Kroatien, på initiativ av den romska organisationen Kali Sara. Året därpå hölls ett symposium om romanin där representanter från många länder deltog. Vid detta tillfälle undertecknades också en deklaration där man uppmanade alla stater att behandla det romanin på samma sätt som andra nationella minoritetsspråk. Samtidigt beslutades att 5 november skulle bli romani språkets dag i hela världen där romer bor.

Romani antogs som officiellt språk för de romska folken på Romska världskongressen 1971. Det är ett språk med lång och vindlande historia, men också ett språk som är utsatt för hård diskriminering.

2015 antog Unescos generalförsamling det kroatiska förslaget och 5 november utropades officiellt till ”Världsdagen för romska språk” (World Day of Romani Language på engelska) och året därpå, den 5 november, firades den för första gången.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS