Europarådet vill att Sverige ändrar diskrimineringslagen

pixbay

Sverige uppfyller inte sina internationella åtaganden i minoritetsspråksstadgan om man inte förbjuder språkdiskriminering i lag, menar Europarådet.

Europarådet kritiserar i sin rapport hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.  

Europarådet menar bland annat att Sverige bär ändra diskrimineringslagen, så att språk görs till en diskrimineringsgrund. De uppmanar också att att utöka undervisningen i och på minoritetsspråken.

Källa: sverigesradio.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu