Återstartsutredningen föreslår: 800 miljoner till digitalisering av kulturarvet

Fotograf Istvan Borbas/KB

Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen föreslår 800 miljoner kronor för digitalisering av det svenska kulturarvet. Förslaget är att Riksantikvarieämbetet ska ta fram formerna för arbetet, i samverkan med Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet.

Från kris till kraft, som överlämnades till kulturminister Amanda Lind på torsdagen, innehåller åtgärder för att starta upp kulturen i spåren av coronapandemin. Syftet med den föreslagna digitaliseringen är att göra mer material från bibliotek, arkiv och museum digitalt tillgängligt. I satsningen ingår även att bygga upp en gemensam infrastruktur, för att digitaliseringen ska bli effektiv och tillgången till materialet enklare.

Det är mycket glädjande att utredaren framhäver betydelsen av en storskalig digitalisering. KB, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet har samlat lyft det här behovet vid flera tillfällen. Det var också en viktig del i förslaget till en nationell biblioteksstrategi. Alla medborgares tillgång till kulturarvet är centralt i demokratin och en absolut nödvändighet för forskningen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Utredning om e-böcker

Från kris till kraft föreslår även att det tillsätts en utredning som tar fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlåning av e-böcker. Målet är att göra utlåningen mer ekonomiskt hållbar och att ge jämlik tillgång till digitala böcker i hela Sverige. Utredningen ska särskilt beakta behoven hos barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Tillgången till e-böcker är en förutsättning för att främja läsande och kunskap i hela samhället. Även detta lyfte KB i den nationella biblioteksstrategin, där vi föreslog en nationell biblioteksplattform för e-böcker. Vi välkomnar förslaget att tillsätta en utredning så att frågan nu kan tas vidare. Det är också positivt att utredaren pekar på de satsningar på nationella tjänster som kan påbörjas redan i dag, säger Karin Grönvall.

Mer information

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS