De nationella minoriteterna finns knappt med i skolans kursplan

DIKKO kollage

På SVT/nyheter kan man lyssna till en intervju med forskaren Jörgen Mattlar och minoritetsexperten Lennart Rohdin där han berättar om avsaknaden av och hur de nationella minoriteterna skildras i grundskolans samhällskunskapsböcker. 

Källa: svt.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Jörgen Mattlar, som är lektor i didaktik på Uppsala universitet, uppmärksammar, i intervjun som går att lyssna till på svt nyheter, att i de senaste kursplanerna för ämnet samhällskunskap borde kunskapen om de fem nationella minoriteterna finnas. Enligt Jörgen Mattlar, som har forskat om läroböcker, är ändå informationen om dessa näst intill frånvarande i samhällskunskapsböckerna.

Minoritetsexperten Lennart Rohdin kritiserar Skolverkets beslut att radera de nationella minoriteterna ur grundskolans kursplan i historia. Förra året samlades undervisningen om Sveriges nationella minoriteter till ämnet samhällskunskap. Men enligt Rohdin är nationella minoriteter en del av Sveriges historia, och bör därför inte utelämnas ur det skolämnet. Här kan du lyssna till Rohdins uttalande.

Sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar har funnits med i läroplanen i drygt tjugo år och varit erkända som nationella minoriteter sedan 2000. I läroböckerna är informationen om dem fortfarande undermålig.

Minoritetsexperten Lennart Rohdin anser, precis som Jörgen Mattlar, att undervisningen om nationella minoriteter är bristfällig och att fokuset ligger huvudsakligen på urfolket samerna.

De nationella minoriteterna beskrivs, enligt Mattlar, på sin höjd i en kort spalt var med väldigt översiktlig information om varje grupp. Samer står det om något mer, eftersom de inte bara utgör en nationell minoritet utan också har status som ursprungsfolk.

Idag har man tagit bort de nationella minoriteterna från ämnet historia men inte uppdaterat ämnet samhällskunskap att innefatta den kunskapen alls.

Enligt Rohdin kan man inte undervisa om nationella minoriteternas historia som en separat helhet eftersom den är så sammanflätad med Sveriges historia i stort.

Ämnet diskuterades i förra söndagens avsnitt av 15 minuter från Uutiset.

DET HÄR ÄR EN NATIONELL MINORITET

Sverige har erkänt sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar som nationella minoriteter. Det innebär bland att samhället ska underlätta för personer som tillhör dessa grupper att bevara sitt minoritetsspråk och sin kultur. Gemensamt för de nationella minoriteterna är bland annat att de har historiska band till Sverige och har befolkat landet under lång tid.

De nationella minoriteternas rättigheter regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom år 2010 och uppdaterades 2019. Det är principen om självidentifikation som styr vem som tillhör en nationell minoritet, vilket innebär att varje person själv bestämmer om man gör det.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS