Debatt| Skolverket tar bort minoritetskunskapen och ersätter den med sexualhistoria

Skärmklipp Kalix kommun

Nu får det ändå vara nog på tokerierna.

Skolverket föreslog för ett tag sedan att undervisningen om de nationella minoriteterna tas bort från kursplanerna på högstadiet. När det uppmärksammades blev protesterna stora. Nu framkommer det dessutom att det är för att skapa utrymme för bland annat sexualitetens historia. 

Skolverkets förslag utraderar minoriteterna

Vårt lands gemensamma kulturarv tas bort från undervisningen och det utan att ha pratat med dem det berör. Det gäller även de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Vi fick en förbättrad lagstiftning kring de nationella minoriteterna som började gälla 2010. Där står det att myndigheter ska lyssna på minoriteterna innan förslagen läggs. Men vad gör man? Skolverket lyssnar knappast, utan de kör över oss för att sen lägga in backen och köra över oss en gång till.

Lennart Rohdin, tidigare utredare av en stärkt minoritetspolitik, undrar var skolminister Anna Ekström finns när förlaget om att ersätta minoritetsundervisning med sexualhistoria tas upp.

Jag måste säga att det är inte bara han som undrar. Betyder lagstiftningen ingenting?

Debattartikel blev en namninsamling. ”Skolverkets förslag utraderar vår existens”

Europarådet och Unesco har tagit upp åsidosättandet av minoritetsperspektivet i undervisningen som ett samhällsproblem. Minoriteternas historia och rättigheter anses som särskilt viktig för att motverka konflikter mellan folk. Ett land som inte kan sina nationella minoriteters är ett oförstående och fattigt land. Dessutom leder åsidosättandet till ett osynliggörande som helt går i strid med minoritetspolitikens ändamål.

Till tidningen Dagens samhälle säger Lennart Rohdin:

I min utredning föreslog jag dessutom kunskapskrav om de nationella minoriteterna i lärarutbildningens examenskrav och fortbildning av landets lärare. I vilken skrivbordslåda göms de förslagen? Ska beslutsfattare också i framtidens Sverige vara fortsatt lyckligt okunniga om Sveriges fem nationella minoriteter och hur de har behandlats. Var finns skolminister Anna Ekström?

Vi får inte glömma de nationella minoriteternas historia tillhör den mörka delen av Sveriges historia som man försökt dölja i århundraden. Okunskapen kring oss ökar och med den tar även högervindarna fart. För att förstå konsekvensen av rasism och främlingsfientlighet måste vi se hur brutalt Sverige historiskt har behandlat människor, speciellt de nationella minoriteterna.

Det imponerar inte att skolverket föreslår att kunskaper om nationella minoriteter tas bort från kursplanerna i historia på högstadiet och ersätter det med bland annat sexualhistoria.

Kunskapen om de nationella minoriteterna är redan låg och kommer med det nya förslaget bli ännu lägre. Lagens krav att myndigheter ska höra minoriteterna innan förslag tas fram ignorerar skolverket fullständigt.

Jag kan tycka att sexualhistoria är ett viktigt ämne men inte på bekostnad av de nationella minoriteterna. Att ta bort undervisningen om minoriteterna är skamligt från en intuition som ska stå för kunskap och allmänbildningen.   

Gör om och gör rätt.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
blogg: Essentiellt