Det Romska Litterära Sällskapets deviser

Det Romska litterära sällskapet har nu skapat en Facebook-grupp för vidare utveckling av sällskapet. Bagir Kwiek  har nu uppdaterat sidan och informerar om sällskapets syfte.

Te aven baxtale, Hej allihopa.

Jag skulle vilja informera er om det ”romska litterära sällskapet” som jag haft möjligheten att bilda tillsammans med flera stycken romer. Sällskapet har startats för att bilda en plattform för främjandet av Romsk litteratur och media. Sällskapet är inte en förening och har inget organisations nummer och kommer inte heller att ansöka om bidrag eller liknande ni kan hitta information om sällskapet på Facebook eller höra av er till mig om ni vill veta mera.

Det Romska Litterära Sällskapet

  • Det Romska Litterära Sällskapet är ett slutet sällskap som arbetar främst för främjandet av romsk litteratur, media samt kulturella uttryck nationellt och internationellt.
  • Det Romska Litterära Sällskapet består av människor som samtliga bidrar med sin kunskap för ett gemensamt mål.
  • Sällskapet har skapats för att bevara och främja det materiella och immateriella romska kulturarvet.
  • Sällskapet består av författare, illustratörer, journalister, lingvister, akademiker, debattörer, konstnärer, jurister, samhällsvetare och andra sakkunniga inom fälten kultur, konst, film, media, utbildning och forskning.
  • Sällskapet är politiskt och religiöst obunden.

Det Romska Litterära Sällskapets deviser:

  • Kunskap har makten att förändra, det är där vi måste börja.
  • Vi måste vara med och skriva vår egen historia.
  • För att veta vem du är måste du först veta vem du var.
  • Den som inte känner till sin egen historia är dömd att upprepa den.
  • Fantasin är en bra plats att vara, där finns inga begränsningar.

Sällskapet består av personer från alla grupper ur den nationella minoriteten romer, samt deras vänner. Samtliga medlemmar arbetar för att främja alla sorters romsk litteratur, media samt forskning associerad till gruppen romer. 

Sällskapet kan vara behjälplig vid föreläsningar och vid rådgivning till bibliotek, läsambassader samt skolor, vid översättningar, utgivningar samt olika sorters kulturarrangemang. 

Det romska litterära sällskapet är inte ansvarig för enskildas åsikter eller uttalanden.  Sällskapets officiella uttalanden görs i samråd och i överenskommelse med samtliga medlemmar i sällskapet. 

Sällskapet utgår från lagen om nationella minoriteter, bland annat rätten till språk, kultur, identitet och rätten till inflytande i frågor som berör dem.

Bagir Kwiek
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS