Sverige kan bli bättre på att inkludera romer 

Skärmklipp

2020 släppte EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) en rapport ”Roma and Travellers in six countries” om romers med fleras sociala situation och erfarenheter av diskriminering i sex länder (Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien). Rapporten har nu publicerats på svenska.

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI) har fått i uppdrag av FRA att i nära samarbete med det romska civilsamhället lansera rapporten i Sverige. Detta sker genom regionala möten i Malmö, Göteborg, Linköping, och Uppsala samt en nationell lansering i Stockholm.

Detta är en betydande rapport. Med den slår EU fast den svåra situation i Sverige som många av oss romer lever i, säger Diana Nyman, medlem i RWIs romska styrgrupp.

Av rapporten framgår att hälften av de romer som bor i Sverige har upplevt diskriminering. Detta gör Sverige till ett av de sämre länderna i den för romer att bo i. Trots detta väljer många romer att inte anmäla upplevd diskriminering.

Av de länder som ingick i undersökningen var Sverige det land där det var troligast att en romsk person skulle uppleva hatmotiverade trakasserier. Även hatmotiverat fysiskt våld mot romer är något som i Sverige är vanligare jämfört med de andra länderna i rapporten. 

Rapporten visar att den förväntade livslängden för romer och resande är betydligt lägre än för befolkningen i stort. I Sverige lever romska kvinnor i snitt 10,1 år kortare än svenska kvinnor. För män är motsvarande siffra 11,6 år. Den kortare livslängden för romer i Sverige kan förklaras med de hinder som romer möter när de tar kontakt med bland annat hälso- och sjukvården. Rapporten visar att 23 % av de tillfrågade har känt sig diskriminerade på grund av sin bakgrund när varit i kontakt med vården.

Varannan romsk förälder rapporterar att deras barn har upplevt kränkande och hotfulla kommentarer i skolan. Var femte förälder uppger också att de har upplevt diskriminering när de har varit i kontakt med skolmyndigheterna. 

Hela 60 procent av romer och resande i Sverige är trångbodda. Denna siffra skiljer sig markant mot övriga Sveriges allmänhet där den är 15 procent. EU:s rapport visar att 20 % av romer och resande i Sverige bor i bostäder med allvarliga brister. För hela Sveriges befolkning är samma siffra 6 %. 

Vi får hoppas att rapporten blir en tankeställare om romers situation i landet, vikten av sådan här jämlikhetsdata och allas åtnjutande av lika rättigheter, möjligheter och ickediskriminering, avslutar Michael McEachrane, gästforskare vid RWI som arbetat med lanseringen av rapporten pressmeddelandet.

Rapporten: ”Roma and Travellers in six countries” som rör om romers situation och erfarenheter av diskriminering i sex länder.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
fra-2020-roma-travellers-six-countries_sv_1Ladda ner
Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
fra-2021-roma-and-travellers-survey-country-sheet-france_sv-1Ladda ner

  Kontaktuppgifter: michael.mceachrane@rwi.lu.se och rolf.ring@rwi.lu.se  

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS