Digital föreläsningsserie om mänskliga rättigheter och att Demokratin firar 100 år.

Välkommen att delta vid den tredje av sex morgonföreläsningar där demokrati och mänskliga rättigheter kommer att belysas på olika sätt.

Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor att beröras på olika sätt. Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskap kring aktuella frågor, ämnen, rapporter och forskning. Tanken är också att blanda forskning, med röster från civilsamhället och målgruppen inom olika teman.

Temat för den tredje föreläsningen är funktionshinder och demokrati:

  • ”Vara som andra eller vara sig själv – makt och inflytande på funktionshinderområdet” – Jens Ineland, Universitetslektor och docent i Socialt Arbete, Umeå Universitet.
  • ”Blir du lönsam, lille vän? Har samhället råd att inte satsa på elever med NPF-diagnoser” – Karin Thelberg, fd speciallärare (nu pensionär), mormor och styrelseledamot i Autism & Aspergerföreningen Västerbotten

Datum: torsdag 2 september

Tid: klockan 08.00-09.00

Plats: Skype

Läs mer och anmäl dig via Länsstyrelsen Västerbottens hemsida: Demokratimorgon – del 3 av 6 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Sista anmälningsdag fredag 27 augusti.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS