Digitalt erfarenhetsutbyte för arbete med Romsk inkludering

kollage DIKKO

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram stöd och insatser för att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och minoritetsspråken inom äldre-omsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Myndigheten har även i uppdrag att ta fram en utbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens.

Källa: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram stöd och insatser för att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och minoritetsspråken inom äldre-omsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Myndigheten har även i uppdrag att ta fram en utbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens.

Här hittar du enkäten

Inom ramen för uppdragen har Socialstyrelsen tagit fram ett inspelat samtal för att belysa arbete med romsk inkludering. Det inspelade samtalet hittar ni här: https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/nationella-minoriteter/romer-och-romani-chib/strategin-for-romsk-inkludering/

Den 15 september kl. 09:00- 10:30 bjuder Socialstyrelsen in till ett digitalt erfarenhetsutbyte. Under erfarenhetsutbytet kommer ni bland annat att få träffa och ställa frågor till ansvariga för brobyggarutbildningen vid Södertörns högskola samt socialförvaltningen i Stockholm stad som har brobyggare anställda. Under erfarenhetsutbytet kommer ni som deltar att få dela med er av framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till frågan.

För att få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsutbytet är det bra om du sett det inspelade samtalet.

Behandling av personuppgifter

Genom att skicka in din anmälan samtycker du till behandlingen av personupp-gifter enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns här: http://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter.

Här hittar du enkäten

Kontaktperson på Socialstyrelsen:
Mirelle Gyllenbäck
Epost: mirelle.gyllenback@socialstyrelsen.se