Diss när Sverige lämnar över IHRA ordförandeskapet till Kroatien

Pressbild Ulf Kristersson - foto Moderaterna

Den 28 februari lämnade Sverige över ordförandeskapet för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) till Kroatien.

Enligt en artikel på Regeringskansliets hemsida har Sverige under sitt ordförandeskap haft som huvudsakliga prioriteringar att bidra till att stärka IHRA:s struktur och öka organisationens genomslag.

Kristersson säger att:

Det är tydligt att IHRA:s arbete får ett stort genomslag inom utbildning om, hågkomst av och forskning om Förintelsen och folkmordet på romer. Och det är tydligt att det inspirerar andra att följa oss på den inslagna vägen.

Ödmjukhet är uppenbart inte Ulf Kristerssons starka sida. Kristersson menar i den text som publicerats att nu står International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) starkare än innan Sverige tog över ordförandeskapet. Kanske överskattar han sin roll som trendsättare lite väl mycket. Sverige inte gjort några särskilda avtryck, i alla fall inte gällande den Romska minoritetens frågor.

När det kommer till forskningen så har vi osett hur mycket den kommer handla om för Romska folkgruppen. 2021 skapades ett fristående forskningsinstitut med fokus på Förintelsen i Stockholm. IHRS (Institute for Holocaust Research in Sweden) som leds av styrelseordförande professor Birgitta Svensson och föreståndaren Karin Kvist Geverts, docent i historia. Birgitta Svensson har tidigare forskat på minoriteten Romer i sin doktorsavhandling –  Bortom all ära och redlighet- tattarnas spel med rättvisan – den handlar främst om Resandefolket. I den avhandlingen väljer hon att använda ordet ”tattare” som precis som ”zigenare” är ett förlegat och negativt ord för Romer. Svenssons avhandling bygger på juridiska dokument där de Resande som har varit kriminella eller av någon annan anledning är noterade. Inga fysiska personer är intervjuade. Avhandlingen ger en ensidig och negativ bild bild av Resande, avhandlingen förstärker även de fördomar som finns om Resandefolket. Forskningsinstitut som Svensson är styrelseordförande i har inte avsatt några pengar till forskning om den Romska Förintelsen.

Regeringen menar också att det var i samband med Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism de åtog sig att intensifiera arbetet på en rad olika området och genom ett antal konkreta åtaganden. Sveriges åtaganden handlade bland annat om att att axla ordförandeskapet i IHRA och att följa upp de cirka 150 åtaganden som gjordes vid Malmöforumet. De åtagande som pratades om, menar man i texten, var exempelvis om att etablera muséer och minnesplatser om Förintelsen eller att vidta olika typer av åtgärder mot antisemitism, till exempel genom särskilda strategier eller utbildningsinsatser. Inte med ett ord nämner man Antiziganism eller Romers krav på att ändra folkmordet på Romer till Förintelsen av Romer eller vikten av att avsätta medel till forskning som handlar om den Romska gruppen.

Före, under och utanför Malmöforumet protesterades det från den Romska gruppen för att man negligerades och endast ett fåtal Romer från Sverige fick delta i mötet. Kraven på att ändra folkmordet på Romer till Förintelsen av Romer nämndes aldrig. Teodor Mutto sa i en intervju att man måste erkänna Romernas Förintelse, ett krav som rests från Romskt håll i Sverige och flera andra länder. Det var också ett krav som fanns med under de förmöten som gjordes inför Malmöforumet. Förmöten som blev till på Romers initiativ och inte regeringens. De hade missat den lilla detaljen att Romer också fanns med i Förintelsen. 

Under konferensen fick två talare från den Romska minoriteten taltid, det var Miranda Vuolasranta, President of the European Roma & Travellers Forum och Berith Kalander, författare och dotter till Förintelseöverlevande Hanna Brezinska. Båda pratade i sina anföranden om osynliggörandet av Förintelsen av Romer och vikten av att begreppet folkmord på Romer ändras till att ingå i Förintelsebegreppet. Så kravet på detta gick inte att missa, om man inte valde att agera som de tre små aporna och vara döv, blind och stum.

Utanför Malmöforumet genomfördes även en Tyst protest av ungdomar ”Malmö var INTE hoppets hamn för oss” stod det på ett av plakaten de höll upp. Resande och Romer i Sverige var eniga om att Malmöforumet var ett stort osynliggörande av Europas alla Romer.

Under ordförandeskapsåret för IHRA har sedan Sverige arrangerat två plenarmöten, i Stockholm under juni 2022 och i Göteborg under november/december 2022. Utöver plenarmöten har ordförandeskapet också arrangerat och deltagit i flera konferenser. Ett exempel är den internationell konferens om folkmordet på Romer och bekämpande av antiziganism som genomfördes i oktober 2022. Där man fortsätter att använda ordet folkmordet på Romer och inte Förintelsen av Romer. 

Så att säga att International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står starkare när Sverige lämnar över ordförandeskapet handlar nog om vilket perspektiv man tittar på det från. För den Romska gruppen och de krav på att börja använda begreppet Förintelsen av Romer har det inte arbetats alls under det år som Sverige varit ordförande. Inte heller har forskningen avsatt pengar för den Romska historien och samtiden. Det har helt klart varit en fjäder i hatten för den svenska regeringen att ha varit IHRA:s ordförande, men att påstå att historiens vingslag har fläktat över det här ordförandeskapet skulle vara att förminska historiska händelser.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS