Extra utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

pixabay

Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Källa: isof.se

Denna utlysning riktar sig till föreningar som vill ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller som vill anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande träffar, med fokus på det talade språket. Prioritet är barn, unga eller generationsöverskridande. Det finns totalt 2,1 miljoner kronor att söka.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast måndagen den 2 oktober 2023.

Bedömningsgruppen sammanträder den 3 november och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor. Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2023 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS