Extra utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Wikipedia

Nu finns nya medel (totalt 4,3 miljoner kronor) att söka. Ansökningar ska vara inlämnade senast måndagen den 3 oktober 2022.

Läs mer om bidragen och hur du ansöker

Om revitaliseringsbidraget

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med utlysningen är att uppmuntra projekt och insatser som stöttar de nationella minoritetsspråkens revitalisering.

Bedömningsgruppen sammanträder den 7 november och därefter meddelas om bidrag beviljas eller ej inom ca två veckor.

Godkänt bidrag ska rekvireras och betalas ut under 2022 men kan användas under hela perioden som projektet pågår.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS