Extra utlysning av bidrag till insatser för nationella minoritetsspråk

Wikipedia

Hösten 2021 har Isof fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som vill arbeta med att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken.

Nu finns nya medel på totalt 1,8 miljoner kronor att söka. Medlen ska gå till att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken. Det kan vara material för skolundervisning, men också kursmaterial för vuxenundervisning, handledningar eller annat.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 11 oktober 2021.

Läs mer HÄR och hitta ansökningsblanketten.

https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/bidrag-till-minoritetsspraken/aktuella-utlysningar

Om revitaliseringsbidraget för pedagogiska material

Isof har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med denna extra utlysning är att stötta föreningar i att ta fram pedagogiska material för undervisning i de nationella minoritetsspråken.

Det pedagogiska material som tas fram med hjälp av bidragen kommer vara möjligt att ladda ner kostnadsfritt på Isofs hemsida.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS