Föreningen Hjärta och föreningen RUNG sponsrar DIKKO

Magasin DIKKO tacka sina sponsorer och de privatpersoner som skickat in pengar via swish. Det är ni som gör det möjligt för DIKKO att fortsätta att vara en oberoende tidning. Här kommer en presentation av två av våra sponsorer.

Föreningen Hjärta

Föreningen Hjärta vill se mer hjärta i politiken. De ser sig som en förening för progressiva människor som delar samma värderingar oavsett religiös övertygelse och de arbetar utifrån ledorden medmänsklighet och maktkritik. Deras andlighet kan se olika ut, och de använder olika begrepp för hur deras andlighet ser ut men använder begreppet för att beskriva sin övertygelse.

I föreningen finns människor med olika bakgrunder men det som förenar är en stark övertygelse om att de kan och bör arbeta tillsammans för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle, till försvar för demokratin och människovärdet, för sanning och transparens, mångfald, en human migrationspolitik, fungerande välfärd och fred i världen.

Föreningen Hjärta vill vidga utrymmet för solidaritet, för försvaret av religionsfriheten som en lika självklar del av de mänskliga rättigheterna som alla andra, för medmänskligheten gentemot varandra i vårt samhälle.

Föreningen RUNG

Föreningen RUNGs syfte är att verka för resandefolkets fortlevnad, och för att hjälpa unga resande/romer att föra vidare språktraditionen. De vill att resande/romska barns uppväxt tas på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder. Föreningen samtidigt vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

RUNG, står för resande/rom, ung, ny och gammal och är den förening som varit med från uppstarten av tidningen. Föreningen har funnits sedan 2013 och har medlemmar över hela Sverige. Föreningen har stöttat magasin DIKKO från starten och är den förening som gjort det möjligt att starta tidningen.

RUNG motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas. HBTQ-frågor är en viktiga fråga i föreningen eftersom många resande har svårt att komma ut. De jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.


Vill du sponsra oss?

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61